Wojciech Kruk

Ks. Wojciech Gerard Kruk urodził się 6 sierpnia 1933 roku w Poniatowie koło Żuromina. Rodzina wychowała go w umiłowaniu Boga i Ojczyzny. Ojciec Stanisław był wieloletnim organistą w diecezji płockiej, wywieziony na Syberię za przynależność do AK. Jako że wszystkie obowiązki wychowawcze spadły na mamę, Stanisławę, kult Matki i Rodziny był bardzo bliski księdzu Wojciechowi. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku socjologii religii i uzyskał tytuł magistra. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa dra Tomasza Wilczyńskiego w Olsztyńskim Hosianum 2 lutego 1958 roku. Jego droga do Kwidzyna wiodła przez szereg parafii: Pasłęk, Ełk, Żelazną Górę, Żegoty, Zwierzno. Od 22 grudnia 1982 do 30 czerwca 1993 roku był proboszczem Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie z zadaniem budowy kościoła.
Nie sposób wymienić wszystkich jego tytułów i funkcji. Były one przejawem wdzięczności za bezinteresowne zaangażowanie i pomoc wielu organizacjom religijnym i świeckim. Był kapelanem w Zakładzie Karnym, Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, Wojewódzkich Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku, Komendy Rejonowej Policji w Kwidzynie, Prepozytem Kwidzyńskiej Kapituły Konkatedralnej i Kanonikiem Kapituły Katedralnej Elbląskiej, członkiem Rady Duszpasterskiej i Kapłańskiej, wicedyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej, Prałatem Ojca Świętego Jana Pawła II w stopniu Kapelana Jego Świątobliwości, Prałatem Honorowym Jego Świętobliwości, Człowiekiem Kultury w 1995 roku w Kwidzynie, a do roku 2000 – Honorowym Obywatelem Miasta Kwidzyna. Tytuły te nadawane były przez różne gremia, a są one wynikiem umiejętności wykorzystania talentów danych od Boga na pożytek bliźniego. Niezależnie od umiejętności organizacyjnych, weryfikowanych wielokrotnie przy pracach budowniczego kościołów, ks. Kruk posiadał umiejętność pozyskiwania sobie ludzi, współpracy z osobami o często diametralnie różnych poglądach i zdobywania sobie przyjaciół wszędzie tam, gdzie się pojawił.
Dnia 30 czerwca 1993 roku objął probostwo Parafii Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie. 16 października 1993 roku dekretem 763 / 93 został mianowany przez biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego Prepozytem Kwidzyńskiej Kapituły Konkatedralnej i Kanonikiem Kapituły Katedralnej Elbląskiej.

Za swoje zasługi i wszechstronną działalność dla dobra społeczności Ksiądz Prepozyt Prałat Kanonik mgr Wojciech Kruk – proboszcz Parafii św. Jana Ewangelisty, gospodarz świątyni konkatedralnej w Kwidzynie, został uhonorowany następującymi nagrodami:

  • 16 lutego 1996 roku Burmistrz Miasta przyznał księdzu prepozytowi honorowy tytuł „Człowieka Kultury” za rok 1995 w Kwidzynie;
  • 11 listopada 1997 roku otrzymał medal „Bene Merenti”, przyznawany zasłużonym dla I Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Wł. Gębika w Kwidzynie;
  • 16 lipca 1998 roku został mianowany kapelanem do spraw stosunków polsko - ukraińskich;
  • 31 sierpnia 2000 roku ks. prepozyt Wojciech Kruk został Honorowym Obywatelem Miasta Kwidzyna.

Zmarł 24 stycznia 2005 roku i został pochowany na kwidzyńskim cmentarzu.

Materiał opracowany na podstawie "Kto jest kim w Kwidzynie", "Renesans Konkatedry Kwidzyńskiej"; "Echa Kwidzyna" styczeń 2001 nr 1; uzupełniony przez Magdalenę Sadkowską.