Wiadomości Kwidzyńskie nr 7-8

"Wiadomości kwidzyńskie” to pierwsza powojenna gazeta lokalna.
Pierwszy numer ukazał się w 1956 roku. W założeniu gazeta miała być miesięcznikiem.

Zespół redakcyjny tworzyli: Alfons Lemański, Bohdan Szwabowicz, Władysław Jan Zawadzki. Pierwszy numer ukazał się nakładem kwidzyńskiej drukarni przy ul. Braterstwa Narodów, kolejne numery drukowane były już w Zakładach Graficznych w Grudziądzu. Nakład pisma sięgał 4 tys. egzemplarzy. Mimo dużego zaangażowania zespołu redakcyjnego i osób współpracujących przy redagowaniu pisma kłopoty finansowe były silniejsze. Po wydaniu 8 numerów pismo przestało się ukazywać.

wiadomosci_kwidzynskie_nr7_8