ul. Zduńska 16, dom mieszkalny

Położenie:
W północnej części miasta, na wzgórzu Knieberg, po południowej stronie ul. Zduńskiej (dawnej Töpferstrasse) przecinającej wierzchołek wzgórza ze wschodu na zachód, biegnącej równolegle do ulicy Żwirki i Wigury (dawnej Kniebergstrasse). Budynek wolnostojący, położony na działce ogrodzonej współczesnym płotem z metalowej siatki, od wschodu i zachodu współczesne domy mieszkalne.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny, wielorodzinny.

Przed 1945 rokiem:
Dom mieszkalny, wielorodzinny.

Historia/Datowanie: 
Wzniesiony w końcu XIX wieku, jako dom przedmiejski, wzorowany na klasycystycznych kamieniczkach miejskich.

Opis: 
Budynek murowany z cegły ceramicznej, tynkowany, podpiwniczony, dwukondygnacjowy, nakryty pulpitowym dachem o połaci nachylonej w kierunku południowym (podwórze), krytym papą na deskowaniu. Wzniesiony na rzucie prostokąta, przed drzwiami wejściowymi od frontu drewniany ganek z betonowymi schodami.