ul. Warszawska 19, siedziba Urzędu Miasta

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego, rozwiniętego w XIX wieku w kierunku południa i wschodu wzdłuż ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Budowla wzniesiona po  północnej stronie ulicy, znacznie odsunięta od trotuaru, poprzedzona podjazdem z nasadzeniami krzewów dekoracyjnych (m.in. świerki, cisy) okolonych murowaną, półkolistą, tralkową balustradą z ustawionymi wazami. Podjazd podkreślony niskimi, strzyżonymi żywopłotami.

Określenie obiektu/funkcja:
Siedziba Urzędu Miasta

Przed 1945 rokiem:
Nowa siedziba starostwa.

Historia/Datowanie:
Budynek wzniesiony w latach 1913-1915, zlokalizowany na terenach dawnego ogrodnictwa. W gmachu wydzielono mieszkanie starosty.

Opis:
Okazały, wolnostojący budynek, murowany z cegły ceramicznej, tynkowany, trójkondygnacjowy z użytkowym poddaszem, w całości podpiwniczony, nakryty wysokimi dachami mansardowymi z pokryciem ceramicznym (karpiówka), osobnymi nad skrzydłami bocznymi i nad frontowymi ryzalitami. Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta ze skrzydłami bocznymi i dwoma frontowymi głębokimi ryzalitami. Dodatkowe aneksy znajdują się w narożniku między skrzydłem zachodnim a korpusem głównym od północy, przy skrzydle wschodnim wieloboczna, murowana weranda z tarasem. Drzwi wejściowe - główne znajdują się w trójosiowym portyku kolumnowym zwieńczonym tralkową balustradą balkonu. Elewację frontową wieńczy wysoki szczyt wielobocznie zamknięty, wypełniony sztukateryjną dekoracją. Elewacje o wybitnym rytmie wertykalnym nie posiadają artykulacji kondygnacji, okna II i III kondygnacji ujęte są wspólną, pionową opaską. W połaciach dachów występują wysokie wystawki, wyżej - powieki.