ul. Targowa 2, budynek mieszkalny

Położenie:
W północnej części miasta, na terenie Starego Miasta,  gdzie do 1945 roku istniała zwarta zabudowa pierzejowa kamienic z oficynami w podwórzach. Kamienica jest reliktem zabudowy mieszkaniowej położonej na południe od katedry.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny.

Przed 1945 rokiem: 
Dom mieszkalny.

Historia/Datowanie:
Kamienica powstała w 4 ćw. XIX wieku.

Opis:
Usytuowany na narożnej parceli u zbiegu ulic, murowany z cegły, otynkowany, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacjowy.
Elewacja frontowa 5 – osiowa z trójkondygnacjowym ryzalitem w części środkowej. Naroże budynku sfazowane, na krawędzi ściany bocznej ryzalit zakończony trójkątnym rozprofilowanym gzymsem pod którym w tej samie formie umieszczony jest fryz ze stylizowanych rozetek. W pierwszej kondygnacji budynku pomieszczenia sklepowe. Elewacja częściowo pokryta boniowaniem. Okna w drugiej kondygnacji ujęte rozprofilowanymi opaskami z odcinkami gzymsu podokiennego i nadokiennego, na którym zachowane są gdzieniegdzie akroteriony. Okna w ryzalicie flankowane pilastrami dźwigającymi nadproże, zwieńczone odcinkami profilowanego gzymsu. Między kondygnacjami budynku uskokowo profilowany gzyms kordonowy. Elewacją wieńczy fryz w polu ze stylizowanymi rozetami, oraz gzyms wsparty na dekoracyjnie opracowanych konsolkach.