ul. Staszica 2, Szkoła Podstawowa

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego, rozwiniętego w XIX i pocz. XX wieku w kierunku południa i wschodu wzdłuż obecnej ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Po przekroczeniu torów kolejowych  wiaduktem w ciągu jezdni, dzielnica zmienia swój charakter na przedmiejski. Kwartały na południe od wschodniego odcinka ul. Warszawskiej powstały w 2 ćw. XX wieku i zabudowane są głównie domami mieszkalnymi, budynki użyteczności publicznej występują rzadko. Należą do nich trzy  szkoły - dawna szkoła rolnicza przy ul. Staszica 2,  dawna szkoła ludowa, ul. Staszica 16 i dawne Gimnazjum Polskie położone  w południowej pierzei ul. Konarskiego (dawna Magazinstrasse, później Dousstrasse). Dawna szkoła rolnicza położona jest na rozległej parceli, mieszczącej niegdyś szkolny ogród, usytuowanej w pobliżu wiaduktu kolejowego, między ulicami Staszica i Grunwaldzką. Od wschodu parcela współczesnej zabudowy mieszkaniowej, od zachodu i północy teren szkoły ogrodzony kamiennym murem z przęsłami siatki drucianej. Od północy niewielki, trójkątny skwer z drzewami. Budynek odsunięty od jezdni, w głębi parceli.

Określenie obiektu/funkcja:
Szkoła podstawowa.

Przed 1945 rokiem:
Szkoła Rolnicza (Landwirschaft Winterschule).

Historia/Datowanie:
Szkoła zbudowana w 1929 roku, otwarta 1 października 1929 jako samodzielna szkoła o profilu rolniczym i gospodarczym dla powiatu kwidzyńskiego. Po 1945 roku w gmachu mieścił się Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego. Od 1992 roku - szkoła podstawowa. Nie posiada cech stylowych.

Opis: 
Budynek wzniesiony z cegły ceramicznej, częściowo tynkowany, część elewacji z okładziną klinkierową. Trójkondygnacjowy, nakryty płaskimi dachami z pokryciem papą bitumiczną na deskowaniu. Zbudowany na rzucie złożonym z trzech prostokątów - budynku głównego i dwóch skrzydeł bocznych cofniętych w stosunku do lica fasady części środkowej.