ul. Staszica 16, Szkoła Podstawowa

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego, rozwiniętego w XIX i pocz. XX wieku w kierunku południa i wschodu wzdłuż obecnej ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Po przekroczeniu torów kolejowych  wiaduktem w ciągu jezdni, dzielnica zmienia swój charakter na przedmiejski. Kwartały na południe od wschodniego odcinka ul. Warszawskiej powstały w 2 ćw. XX wieku i zabudowane są głównie domami mieszkalnymi, budynki użyteczności publicznej występują rzadko. Należą do nich trzy  szkoły - dawna szkoła rolnicza przy ul. Staszica 2,  dawna szkoła ludowa, ul. Staszica 16 i dawne Gimnazjum Polskie położone  w południowej pierzei ul. Konarskiego (dawna Magazinstrasse, później Dousstrasse). Dawna szkoła ludowa (Volksschukle Marienfelde) powstała w południowej pierzei ul. Staszica (Langestrasse, Damaschkestrasse) w pewnym oddaleniu od jezdni. Zlokalizowana na dużej parceli  mieszczącej obecnie boisko szkolne. Od wschodu i zachodu występuje współczesna zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Przed budynkiem starannie pielęgnowany teren zielony z nasadzeniami drzew i żywopłotami. Teren szkoły otoczony współczesnym ogrodzeniem z siatki metalowej.

Określenie obiektu/funkcja:
Szkoła podstawowa.

Przed 1945 rokiem:
Szkoła ludowa dzielnicy Merienfelde (Volksschule Marienfelde).

Historia/Datowanie:
Szkoła zbudowana w 1908 roku, po włączeniu Marienfelde do obszaru administracyjnego Kwidzyna. Poprzednia szkoła dla dzielnicy została zburzona w związku z budową linii kolejowej. Budynek  eklektyczny z elementami neogotyku.

Opis: 
Budynek wzniesiony z cegły ceramicznej licowej, częściowo tynkowany, dwukondygnacjowy z trójkondygnacjowym, dwustronnym ryzalitem, nakryty dwuspadowym dachem (budynek główny) i trójpołaciowym (skrzydło boczne) z pokryciem ceramicznym (karpiówka). Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, krokwiowo - jętkowa. Zbudowany na planie prostokąta z prostokątnym skrzydłem bocznym od wschodu, dwustronnym, płytkim ryzalitem odsuniętym od osi głównej.