ul. Słowiańska 15, dom mieszkalny

Położenie:
W centrum miasta, na terenie dzielnicy z okresu regencji, gdzie lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji, po  wschodniej stronie ulicy o dawnej nazwie Herrenstrasse, przy jej skrzyżowaniu z ul. Szkolną (Schulstrasse), na terenie o lekkim spadku w kierunku zachodu,  od południa niezabudowany teren należący do 1945 roku do miejskiego muzeum zlokalizowanego w sąsiednim domu  nr 13. Posesja częściowo ogrodzona, od podwórza prowizoryczna zabudowa gospodarcza (komórki i garaże).

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny, wielorodzinny

Przed 1945 rokiem:
Siedziba urzędu meldunkowego, później Hitler Jugend, dawny adres Herrenstrasse 6.

Historia/Datowanie:
Dom powstał ok. roku 1800 w stylu klasycystycznym, należy do charakterystycznej dla Kwidzyna grupy niewielkich domów mieszkalnych z dachami naczółkowymi i szerokim fryzem podokapowym (np. domy nr 13 i 14 przy ul. Słowiańskiej, dom nr 10 przy ul. Grudziądzkiej). Były one lokowane w reprezentacyjnych dzielnicach miasta.

Opis:
Budynek wolnostojący, murowany z cegły ceramicznej, fundament z użyciem polnego kamienia, tynkowany, podpiwniczony, nakryty dachem naczółkowym z pokryciem ceramicznym (karpiówka kładziona podwójnie) o stromym nachyleniu dłuższych połaci. Więźba dachowa krokwiowa z jętkami, konstrukcji drewnianej. Dom wzniesiony na rzucie prostokąta  z później dobudowaną, dwukondygnacjową oficyną od strony wschodu, przez co przedłużona została elewacja południowa. Jednokondygnacjowy z użytkowym poddaszem. Zachowane klasycystyczne drzwi wejściowe z głowami lwów z kołatkami w kształcie pierścieni, wachlarzami w dolnych i górnych częściach skrzydeł i przeszklonym nadświetlem z wysuniętą na kształt latarni środkową częścią, przeszkloną grubym, soczewkowym szkłem.