ul. Słowiańska 14, dom mieszkalny

Położenie:
W centrum miasta, na terenie dzielnicy z okresu regencji, gdzie lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji, po  zachodniej stronie ulicy o dawnej nazwie Herrenstrasse, w pobliżu jej skrzyżowania z północną krawędzią Placu Plebiscytowego i ul. Szkolną (dawna Schullstrasse). Wolnostojący, bardzo blisko jezdni, w pobliżu zlokalizowany kiosk „Ruchu”, od zachodu niewielki ogród, od północy prowizoryczny pawilon handlowy.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny, wielorodzinny

Przed 1945 rokiem: 
Dom mieszkalny o numerze 13, mieszkali w nim: nauczyciel rysunków Bickel z sąsiedniego gimnazjum, oraz rodzina Kasten.

Historia/Datowanie:
Dom powstał ok. roku 1800 w stylu klasycystycznym, należy do charakterystycznej dla Kwidzyna grupy niewielkich domów mieszkalnych z dachami naczółkowymi i szerokim fryzem podokapowym (np. domy nr 13 i 15 przy ul. Słowiańskiej, dom nr 10 przy ul. Grudziądzkiej, nr 4 przy ul. Warszawskiej). Były one lokowane w reprezentacyjnych dzielnicach miasta.

Opis:
Budynek wolnostojący, ustawiony kalenicowo, murowany z cegły ceramicznej, fundament z użyciem polnego kamienia, tynkowany, podpiwniczony, nakryty dachem naczółkowym z pokryciem ceramicznym (holenderka na deskowaniu) o stromym nachyleniu połaci. Więźba dachowa krokwiowa z jętkami, konstrukcji drewnianej. Dom wzniesiony na rzucie prostokąta  z niewielką, parterową oficyną od strony zachodu i drewnianą, prostokątną werandą na osi elewacji południowej. Jednokondygnacjowy z użytkowym poddaszem.