ul. Słowiańska 13, dom mieszkalny, budynek KCK

Położenie:
W centrum miasta, na terenie dzielnicy z okresu regencji, gdzie lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji, po  wschodniej stronie ulicy o dawnej nazwie Herrenstrasse, na terenie o lekkim spadku w kierunku zachodu, od południa niezabudowana działka między posesją nr 15, od wschodu rozległe, utwardzone podwórze obsadzone klonami i jesionami, ogrodzone współczesnym płotem z siatki metalowej z wjazdem od południa.

Określenie obiektu/funkcja:
Komunalne

Przed 1945 rokiem: 
Muzeum Miejskie.

Historia/Datowanie: 
Dom powstał ok. roku 1800 w stylu klasycystycznym, należy do charakterystycznej dla Kwidzyna grupy niewielkich domów mieszkalnych z dachami naczółkowymi i szerokim fryzem podokapowym (np. domy nr 14 i 15 przy ul. Słowiańskiej, dom nr 10 przy ul. Grudziądzkiej, nr 4 przy ul. Warszawskiej). Były one lokowane w reprezentacyjnych dzielnicach miasta.

Opis: 
Budynek wolnostojący, murowany z cegły ceramicznej, fundament z użyciem polnego kamienia, tynkowany, podpiwniczony, nakryty stromym dachem naczółkowym  z pokryciem ceramicznym (karpiówka kładziona podwójnie, tylna połać - papa na deskowaniu). Więźba dachowa krokwiowa z jętkami, konstrukcji drewnianej. Dom wzniesiony na rzucie prostokąta  z później dobudowaną, dwukondygnacjową oficyną od strony południa, przez co przedłużona została elewacja południowa, od północy dwukondygnacjowa dobudówka w formie miniaturowej kamieniczki z czterospadowym, spłaszczonym dachem krytym papą.  Jednokondygnacjowy z użytkowym poddaszem i dwukondygnacjowym aneksem od północy.