ul. Piłsudskiego 30, budynek mieszkalny

Położenie:
W centrum miasta, w południowej części przedmieścia grudziądzkiego, po zachodniej stronie ul. Piłsudskiego (dawna ul. 1 Maja, przed 1945 rokiem Grünstrasse). Usytuowany kalenicowo, w odległości około 5 metrów od osi jezdni. Od południa połączony z sąsiednią kamienicą (dom mieszkalny ul. Piłsudskiego nr 32). Od północy przylegają garaże należące do przedszkola (nr 28). Oba budynki łączy murowane ogrodzenie, z żeliwną kutą kratą (współczesne), teren między nimi jest wyasfaltowany. Za elewacją tylną opisywanego budynku, od zachodu, znajduje się przedszkolny plac zabaw.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny - 5 mieszkań lokatorskich + dwa w oficynie.

Przed 1945 rokiem:
Kamienica  mieszkalna z oficyną.

Historia/Datowanie:
Kamienica zbudowana około 1900 roku, dobudowana do wcześniej postawionej kamienicy (nr 32, z 1896 roku), na elewacji frontowej skromny, klasycyzujący detal.

Opis: 
Budynek murowany z cegły, tynkowany, tynki wapienne, gładkie, na fasadzie detal architektoniczny z cegły i tynku (bonie, gzymsy, fryzy płycinowe); cokół fundamentu wtórnie obetonowany. Tynki na elewacjach bocznej (od północy) i tylnej (od zachodu) gładkie, bez detalu.
Budynek całkowicie podpiwniczony, wzniesiony na rzucie prostokąta, dwukondygnacjowy, z użytkowym poddaszem, prostopadłościenny, nakryty dachem pulpitowym (papa na deskowaniu, deskowanie na styk). Więźba dachowa drewniana, ze ścianką kolankową od zachodu i dwoma rzędami słupów, płatwiowo-krokwiowa. Przy zewnętrznym rzędzie słupów - od wschodu (front) - dodatkowo pochyłe kleszcze. Do elewacji tylnej dostawiona oficyna - prostokątna w rzucie, dwukondygnacyjna, prostopadłościenna, nakryta dachem płaskim (papa), bez piwnic (z osobnym wejściem w narożniku pd-wsch).