ul. Magazynowa 9, Spichlerz

Położenie:
W centrum miasta, na terenie Przedmieścia Grudziądzkiego, gdzie obok reprezentacyjnej zabudowy, przetrwały średniowieczne tradycje lokowania budynków gospodarczych, w tym spichlerzy. Najcenniejszy z zachowanych po 1945 roku - barokowy spichlerz przy ul. Batalionów Chłopskich został rozebrany. Z zachowanych trzech, dwa  późniejsze XIX-wieczne są zlokalizowane przy ul. Magazynowej. Na rogu ul. Magazynowej  i Zbożowej, kalenicowo do ul. Magazynowej, na terenie o znacznym spadku w kierunku zachodnim. Od wschodu targowisko miejskie. Wolnostojący.

Określenie obiektu/funkcja:
Kawiarnia i sklep komisowy.

Przed 1945 rokiem: 
Spichlerz.

Historia/Datowanie:
Spichlerz powstał w końcu k. XIX w.

Opis:
Budynek na fundamencie z kamienia polnego łamanego, łączonego zaprawą wapienno - piaskową wtórnie uzupełnianą cementem. Ściany murowane z cegły licowej w wątku krzyżykowym z szeroką spoiną wapienno - piaskową. W licznych partiach widoczne przemurowania. Całkowicie podpiwniczony, ze względu na znaczny spadek terenu, cokół fundamentu jest bardzo wysoki, budynek jednokondygnacjowy z użytkowym poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem z pokryciem ceramicznych (holenderka na deskowaniu. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, płatwiowo-krokwiowa z podwójną ścianką stolcową i pochyłymi kleszczami równoległymi do krokwi. Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, wnętrze pierwotnie jednoprzestrzenne. We wnętrzu drewniana konstrukcja nośna podtrzymująca rozległy strop: słupowo - belkowa, słupy przy ścianach nośnych w dwóch rzędach, w trzecim rzędzie pod kalenicą. Na słupach ułożone podciągi równoległe do ścian wzdłużnych, na nich prostopadle belki stropowe. Powała z desek na styk. Na skutek adaptacji z lat 1979 - 85, wnętrze zostało podzielone na salę kawiarni i jej zaplecze, za pomocą murowanych i drewnianych ścian działowych. Strych został całkowicie przerobiony na pokoje mieszkalne z łazienkami.  W piwnicach posadzki ceglane i betonowe, stropy kolebkowe.