ul. Łąkowa 32, dom mieszkalny

Położenie:
W północnej części miasta, na zachód od wzgórza Knieberg, po wschodniej stronie ulicy Łąkowej (dawnej drogi lokalnej do Marezy nazywanej Salatereistrasse), równoległej w północnym odcinku do Liwy, w odległości około 4 metrów od osi jezdni, elewacją frontową zwrócony na zachód, wolnostojący. Od wschodu, za elewacją tylną budynku, małe podwórze z murowanym budynkiem gospodarczym, od południa wybrukowany podjazd.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny - 4 mieszkania lokatorskie.

Przed 1945 rokiem:
Dom mieszkalny, jednorodzinny.

Historia/Datowanie:
Wzniesiony zapewne około 1870-1880 roku, przebudowany na początku XX wieku (powiększenie o część północną).

Opis:
Budynek murowany z cegły ceramicznej, ręcznie formowanej, w wątku kowadełkowym, na zaprawie wapienno - piaskowej; tynkowany, tynki wtórne - cementowo-wapienne, gładkie; cokół fundamentu wtórnie obetonowany. Pod okapem w elewacji frontowej gzyms z piaskowca. Budynek w całości podpiwniczony, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, pierwotnie elewacje wzdłużne pięcioosiowe, frontowa ze środkowym płytkim ryzalitem; jeszcze przed 1945 rokiem rzut budynku został rozbudowany przez przybudówkę do elewacji bocznej północnej, od frontu dwuosiową, w elewacji tylnej tworzącą małe narożne skrzydło. Jednokondygnacjowy, przykryty wysokim dachem naczółkowym, mieszczącym użytkowe poddasze. Więźba dachowa drewniana, dwupoziomowa, konstrukcji krokwiowo - płatwiowej z podwójną ścianką stolcową (słupy mieczowane do płatwy i pochyłymi kleszczami w każdym wiązarze. Ryzalit frontowy dwukondygnacjowy, z trójkątnym szczytem i osobnym daszkiem dwuspadowym, prostopadłym do kalenicy dachu głównego. Dachy kryte karpiówką w koronkę na deskowaniu na styk.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.