ul. Kościuszki 20, dom mieszkalny

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie dzielnicy powstałej w latach 1880 - 1914 w związku z budową linii kolejowej, po zachodniej stronie torów kolejowych linii do Grudziądza, w zachodniej pierzei ul. Kościuszki (przed 1945 r. Bismarck Strasse). Od północy współczesny budynek nr 19 zespolony łącznikiem klatki schodowej. Po drugiej stronie ulicy występują tereny kolejowe.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny, wielorodzinny

Przed 1945 rokiem:
Dom dwurodzinny.

Historia/Datowanie:
Zespół zabudowy ulicy T. Kościuszki powstał w latach 1900-1915, w okresie rozwoju gospodarczego miasta, wszystkie posiadają bogaty wystrój elewacji z elementami secesji. Dom nr 20 powstał w początku XX wieku.

Opis:
Budynek narożny, dawniej wolnostojący, obecnie połączony z sąsiadującym domem współczesnym nr 19. Murowany z cegły, tynkowany, zasadniczo dwukondygnacjowy ze ścianką kolankową, nakryty trzema dachami dwu- i czterospadowymi o niewielkim nachyleniu połaci i o różnych wysokościach, krytymi papą. Więźba dachowa krokwiowo - płatwiowa z elementów drewnianych, tartych. Budynek wzniesiony na rzucie zbliżonym do kwadratu z dobudowanym od południa ryzalitem klatki schodowej i dwupoziomową, drewnianą werandą przy narożniku południowo - wschodnim. Od wschodu płytki, trójkondygnacjowy ryzalit.