ul. Hallera 1, dom mieszkalny

Położenie:
W południowo-zachodniej części miasta, na terenie dawnego Przedmieścia Grudziądzkiego rozwiniętego znacznie od początku XIX w., w jego zachodnim krańcu przy skrzyżowaniu ul. Hallera (Rospitzerstrasse) z ul. Grudziądzką (Graudenzerstrasse), wolnostojący, od południa parterowe oficyny, od strony ulicy Hallera murowane i tynkowane ogrodzenie wydzielające niewielkie podwórze gospodarcze.

Określenie obiektu/funkcja:

Dom mieszkalny, wielorodzinny i piekarnia ze sklepem.

Przed 1945 rokiem:

Dom mieszkalny, wielorodzinny z piekarnią Hellwiga, pod adresem Rospitzerstrasse 1.

Historia/Datowanie:

Dom wzniesiony w 3 ćw. XIX wieku, eklektyczny z elementami klasycyzmu.

Opis:

Budynek murowany z cegły ceramicznej, tynkowany, boniowany, na elewacjach od strony ul. Hallera i Grudziądzkiej bogaty detal sztukateryjny i ze sztucznego kamienia. Fundament z odsadzką, oblicowany współczesną terakotą. Dwukondygnacjowy z użytkowym poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem pokrytym współcześnie falistą blachą. Więźba dachowa drewniana płatwiowo-krokwiowa. Wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z łagodnie półkolistą fasadą od północy, przy elewacji południowej parterowe oficyny z pulpitowymi dachami.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.