ul. Grudziądzka nr 5, dom mieszkalny

Położenie:
W centrum miasta, na terenie dawnego Przedmieścia Grudziądzkiego rozwiniętego znacznie od początku XIX w. Budynek usytuowany w pierzei wschodniej ulicy Grudziądzkiej (Graudenzstrasse), kalenicowo, oddalony około 10 metrów od osi jezdni, wolnostojący. Elewacja frontowa zwrócona na zachód, za elewacją tylną niewielkie podwórze z ogródkami warzywnymi i garażami. Przy elewacji południowej brukowany podjazd na podwórze budynku.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny.

Przed 1945 rokiem:
Kamienica czynszowa z czterema mieszkaniami.

Historia/Datowanie:
Kamienica zbudowana w 4 ćwierci XIX wieku, na elewacji frontowej klasycyzujący detal architektoniczny.

Opis:
Budynek murowany z cegły ceramicznej, w wątku krzyżykowym, zaprawa wapienno-piaskowa, elewacje tynkowane, tynki wapienne, gładkie, częściowo boniowane, na elewacji frontowej bogaty detal architektoniczny z cegły i tynku oraz kamienia (opaski okienne, gzymsy nadproża i naczółki, gzymsy kordonowe i podokapowe, fryzy, portal); na szczytach ryzalitów kamienne akroteriony. Budynek całkowicie podpiwniczony, wzniesiony na planie zbliżonym do odwróconej litery T, w części głównej prostokątny, z oficyną dolegającą do elewacji tylnej, na środkowych osiach; prostopadłościenny, o dużej kubaturze, dwukondygnacjowy. Dach dwuspadowy, połacie dachowe znacznie spłaszczone, nad ryzalitem środkowym osobny daszek dwuspadowy (o kalenicy prostopadłej do kalenicy dachu głównego) - pokrycie papą na deskowaniu, deskowanie na styk. Więźba dachowa drewniana, konstrukcji płatwiowo-krokwiowej z podwójną ścianką stolcową (stolce stężone z płatwiami za pomocą mieczy); podłoga na strychu naga, dębowa, deskowanie na zakładkę.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.