ul. Grudziądzka 10, dom mieszkalny

Położenie:
W centrum miasta, na terenie dawnego Przedmieścia Grudziądzkiego rozwiniętego znacznie od początku XIX w., po południowej stronie ul. Grudziądzkiej, (Graudenzstrasse), która dalej zmienia swój kierunek, skręcając na południe, vis a vis kościoła p.w. Św. Trójcy. Usytuowany kalenicowo w zabudowie pierzei ulicznej, wzdłuż jednej linii regulacyjnej zabudowy, wolnostojący. Od podwórza otoczony niewielkim ogródkiem z prowizoryczną zabudową gospodarczą, od zachodu, bezpośrednio przy elewacji, prowadzi asfaltowa ulica do położonego w sąsiedztwie współczesnego osiedla.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny

Przed 1945 rokiem:
Dom mieszkalny

Historia/Datowanie:
Wzniesiony w ok 1800 roku w stylu klasycystycznym, jako jeden z kilkunastu zachowanych w Kwidzynie domów wznoszonych w pocz. XIX w., w związku z silnym ruchem budowlanym.

Opis:
Dom murowany z cegły na fundamencie z kamienia polnego, tynkowany, bogaty detal elewacyjny ze sztukaterii. Jednokondygnacjowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, nakryty stromym dachem naczółkowym z pokryciem ceramicznym (karpiówka na deskowaniu). Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, krokwiowa z jętkami.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.