ul. Chopina 22, bank

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie dzielnicy związanej z budową kolei, która powstała w latach 1880 - 1914 łącząc Przedmieście Malborskie z Grudziądzkim. Osią zespołu urbanistycznego powstałego w tym okresie, jest ul. Chopina (Banhofstrasse, po 1945 roku - Dworcowa), łącząca centrum miasta z dworcem kolejowym, co tłumaczy jej pierwotną nazwę. Zabudowa zlokalizowana przy tej ulicy ma charakter reprezentacyjny, tworzy ją zespół domów głównie mieszkalnych. Budynek nr 22 jest wolnostojący, w linii zabudowy pierzei południowej ulicy, od podwórza współczesna zabudowa gospodarcza, podwórze otoczone wysokim murem.

Określenie obiektu/funkcja:
Siedziba Banku.

Przed 1945 rokiem:

Reichsbank.

Historia/Datowanie:
Budynek wzniesiony około roku 1910 dla potrzeb Reichsbank, w stylu neoklasycystycznym.

Opis:

Budynek murowany z cegły, tynkowany, w całości podpiwniczony, dwukondygnacjowy, nakryty stromym dachem dwuspadowym o płytko załamanych krawędziach, stwarzających wrażenie dachu czterpołaciowego, pokrycie ceramiczne (karpiówka). Wzniesiony na rzucie prostokąta z płytkim ryzalitem klatki schodowej przy wschodnim narożniku elewacji południowej i współczesną dobudówką przy przeciwnym narożniku tej elewacji.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.