ul. Chopina 2, Szkoła Muzyczna

Położenie:
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 położony jest na rozległej trójkątnej parceli między ulicami Chopina (Banhofstrasse, po 1945 roku ul. Dworcowa), a Batalionów Chłopskich (Breitestrasse). Po drugiej stronie ulicy Chopina rozlokowane jest założenie przestrzenne Placu Plebiscytowego - centrum dzielnicy z okresu regencji, powstałego w miejscu dawnego cmentarza Św. Jerzego, gdzie zlokalizowano wiele gmachów użyteczności publicznej, m.in. szkoły.

Opis
Szkoła Fryderycjańska.
Budynek szkoły dla chłopców usytuowany w płd. - wsch. Części miasta na dawnym przedmieściu Grudziądzkim na parceli znajdującej się u zbiegu ulic Chopina i Batalionów Chłopskich, kalenicowo do ul. Batalionów Chłopskich, o 3 m od jezdni; od płn. strony ogrodzony dziedziniec szkoły.

Materiał
Fundamenty: kamienno-ceglane.
Podmurówka: ceglana, otynkowana.
Stropy: w piwnicy murowane sklepienie odcinkowe, w części strop Kleina.
Więźba dachowa: drewniana, częściowo zabudowana, stolcowo - płatwiowa; krokwie o przekrojach 15,5/13,5 cm, płatwie 18/18 cm, widoczny tram 24/26cm.
Okna: skrzynkowe dwudzielne, dwupoziomowe, 8- polowe z dwupolowym naświetlem, w auli zamkniętym półkoliście, w części wsch. odcinkowo, pozostałe proste.
Bryła podpiwniczona na cokole niwelującym różnicę poziomów opadającego w kierunku płd. - zach. Terenu, piętrowa z użytkowanym zabudowanym poddaszem, nakryta dachem dwuspadowym z facjatami nakrytymi daszkami dwuspadowymi w połaci od podwórza, z silnie wyryzalitowanymi, 3- kondygnacjowymi klatkami schodowymi o ściętych narożnikach, przykrytymi dachem płaskim, z dwoma pseudoryzalitami zwieńczonymi trójkątnymi szczytami w fasadzie. Elewacje zwieńczone profilowanym gzymsem koronującym. Elewacja Zach. 3 poziomowa na parterze 1 osiowa, na piętrze oddzielonym gzymsem kordonowym para okien ujęta 4 pilastrami toskańskimi dźwigającymi belkowanie, szczyt 4 osiowy, para prostokątnych okien ujęta przez wąskie świetliki.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.