ul. Braterstwa Narodów 65, Niepubliczne Przedszkole nr 1, dawny Konsulat

Położenie:
W centrum miasta, na obszarze dawnego Przedmieścia Malborskiego, przy dawnej Marienburgerstrasse, gdzie od początku XIX wieku lokowano budowle reprezentacyjne i rezydencje wyższych urzędników regencji, w pierzei północnej, wolnostojący, od zachodu posesja przedszkola. Od wschodu posesja Nadleśnictwa Kwidzyn, od północnego - zachodu ogródek przedszkolny. Od północy współczesny budynek skomunikowany z przedszkolem. Posesja ogrodzona współczesnym płotem, przed elewacją frontową nasadzenia zieleni wysokiej - brzozy, modrzewie.

Określenie obiektu/funkcja:
Przedszkole

Przed 1945 rokiem:

Siedziba Konsulatu Polskiego.

Historia/Datowanie:

Wzniesiony ok. 1900 roku, utrzymany w stylu eklektycznym z elementami neomanieryzmu.

Opis:

Budynek murowany z cegły licowej, częściowo tynkowany, tynki gładkie, fundament z ciosów kamiennych, dwukondygnacjowy z wyższą częścią wschodnią, nakryty czterospadowym dachem z niską galeryjką ze sterczynami(od zachodu) i dwuspadowym (część wschodnia), pokrycie dachowe - blacha w kwadraty. Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta z głębokim ryzalitem od frontu, przy którym wejściowy taras z półkolistymi schodami, od zachodu prostokąta przybudówka ganku wejściowego ze schodami od zachodu i południa, od wschodu parterowa, murowana weranda, od północy współczesna dobudówka przysłaniająca elewację północną budynku.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu.