ul. Braterstwa Narodów 52, dom mieszkalny

W centrum miasta, na obszarze dawnego Przedmieścia Malborskiego, przy dawnej Marienburgerstrasse, gdzie od początku XIX wieku lokowano budowle reprezentacyjne i rezydencje wyższych urzędników regencji, w pierzei południowej, wolnostojący, zlokalizowany między gmachem poczty a domem mieszkalnym nr 54. Między budynkiem a pocztą znajduje się odcinek starego ogrodzenia, murowanego, z metalową bramą. Od południa małe podwórze gospodarcze ujęte od wsch. i zach. przez dwie oficyny, dobudowane prostopadle do elewacji tylnej budynku. Podwórze zamyka współczesne ogrodzenie z siatki łączące obie oficyny. Wewnątrz podwórza znajduje się warzywnik i ogród kwiatowy.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny wielorodzinny (jedenaście mieszkań + apteka).

Przed 1945 rokiem:

Kamienica czynszowa ze sklepami na parterze.

Historia/Datowanie:

Budynek powstał na początku XX wieku (prawdopodobnie około 1905-1910 roku) przy Marienburgerstrasse. Zbudowany w stylu neoklasycystycznym.

Opis:

Budynek murowany z cegły, tynkowany, tynki z boniami, fundament z kamieni ciosanych, obetonowany, zwieńczony masywnym gzymsem kordonowym.
Budynek główny - podpiwniczony, trójkondygnacjowy, wzniesiony na planie zbliżonym do litery „H", w narożach - od wschodu i zachodu - dwustronne ryzality, czterokondygnacjowe; ryzality frontowe płytkie, ryzality tylne głębokie, w zwieńczeniu dwustopniowe. W elewacjach bocznych - od wschodu. i zachodu - na osiach głównych, trójboczne występy mieszczące klatki schodowe, przed nimi murowane ganki prowadzące do drzwi wejściowych. Dachy - nad korpusem głównym dwuspadowy, nad ryzalitami czterospadowe oraz połaciowe, kryte karpiówką (w koronkę) na deskowaniu.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu.