ul. Braterstwa Narodów 50, Poczta

Położenie:
W centrum miasta, na obszarze dawnego Przedmieścia Malborskiego, przy dawnej Marienburgerstrasse, gdzie od początku XIX wieku lokowano budowle reprezentacyjne i rezydencje wyższych urzędników regencji, przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego (Grünstrasse). Budynek położony na dużej, prostokątnej parceli, na podwórzu, przy wschodniej granicy działki budynki gospodarcze oraz garażowe. Parcela ogrodzona ceglanym murem ze słupkami zwieńczonymi czterospadowymi daszkami, oraz dekoracyjnymi, wąskimi otworami naśladującymi strzelnice. Bramy wjazdowe żelazne, dwuskrzydłowe.

Określenie obiektu/funkcja:
Poczta.

Przed 1945 rokiem:
Poczta i telegraf.

Historia/Datowanie:
Poczta dyliżansowa w Kwidzynie funkcjonowała od 1714 roku. Budynek pocztwoy usytuowany był pierwotnie przy skrzyżowaniu Marienburgerstrasse (Braterstwa Narodów) i Poststrasse (obecna ul. Sztumska). Budynek rozebrano w 1842 roku. Nową siedzibę poczty wzniesiono po przeciwnej stronie ulicy, przy skrzyżowaniu z Grünstrasse (Piłsudskiego, po 1945 roku - ul. 1 Maja). W 1880 roku Pocztę połączono z Urzędem Telegrafu. Nowy gmach poczty w miejscu starego, wzniesiono w latach 1911 - 1913 w stylu neogotyku. Do budowy wykorzystano granit pochodzący z rozbiórki zamku biskupiego.

Opis:
Budowla murowana z cegły licowej w wątku krzyżykowym, na zaprawie wapiennej, fundamenty i podmurówka z ciosów granitowych. Więźba dachowa w konstrukcji drewnianej krokwiowo - płatwiowa. Podpiwniczony, bryła złożona z kilku części, różnej wysokości - korpus główny trójkondygnacjowy, dachy dwuspadowe, strome, kryte holenderką. Budynek wzniesiony na rzucie litery „L" z wejściem głównym w narożniku północno - zachodnim, wąskim aneksem klatki schodowej przy skrzydle wschodnim wyryzalitowanym od południa. Zasadniczo budowla złożona z korpusu głównego - część narożna, dwóch podobnych skrzydeł - wschodniego i południowego oraz obszernego aneksu południowego, najniższego, parterowego.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.