ul. Błogosławionej Doroty 6, dom mieszkalny

Położenie:
W północnej części miasta, na terenie Starego Miasta, przy dawnej Kaffestrasse, gdzie do 1945 roku istniała zwarta zabudowa pierzejowa kamienic z oficynami w podwórzach. Kamienica jest reliktem zabudowy mieszkaniowej położonej na południe od katedry.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny.

Przed 1945 rokiem:
Dom mieszkalny.

Historia/Datowanie:

Kamienica powstała w 4 ćw. XIX wieku na fundamentach średniowiecznych, jak cały kwartał zabudowy, w którym się znajduje.

Opis:

Budynek murowany z cegły, tynkowany, w całości podpiwniczony, trójkondygnacjowy ze ścianką kolankową, nakryty płaskim dachem krytym papą. Wzniesiony na rzucie prostokąta ze ściętym narożnikiem północno-zachodnim. Przy elewacji południowej na osi pozorny ryzalit.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.