Szczepan Smarzych

Urodził się 25 grudnia 1903 roku, został wyświęcony 27 października 1929. W czasie wojny był kapelanem Armii Krajowej w stopniu majora. W kwietniu 1945 roku przybył do Kwidzyna i objął parafię Świętej Trójcy. Represjonowany przez Niemców w czasie wojny, aktywny w tajnym nauczaniu i jako kapelan AK. Wywodził się z powiatu sieradzkiego, a wcześniej pracował jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. W Kwidzynie pozostał przez prawie 9 lat. W momencie jego przyjazdu zarówno katedra jak i kościół parafialny były jeszcze zajęte przez Armię Czerwoną. W wyniku trwających ponad miesiąc starań i nacisków ks. Smarzycha burmistrz Chmielewski zawarł 19 czerwca 1945r. umowę z władzami radzieckimi, reprezentowanymi przez starszego lejtnanta I.W. Kłoczkina i wojsko opuściło kościół parafialny św. Trójcy. 23 czerwca 1945r. odbyła się pierwsza msza święta w Kwidzynie po zdobyciu miasta. Ks. Smarzych był administratorem parafii kwidzyńskiej w latach 1945-1954. “Urlopowany” przez władzę diecezjalną, uwięziony w obozie pracy w Koronowie koło Bydgoszczy. Do 1985 roku przebywał w Piekarach Śląskich.

Na podstawie "Kwidzyn. Dzieje miasta" tom II oraz "Katecheci Gimnazjum i Liceum w Kwidzynie" dr Witolda Iwickiego spisała Magdalena Sadkowska.