Stanisław Zuske

Ksiądz Stanisław Zuske pochodził z miejscowości Pierzchnie k/ Śremu w Wielkopolsce. W 1932 roku  przyjął święcenia kapłańskie i pracował jako ksiądz prefekt w gimnazjum męskim w Krotoszynie w diecezji poznańskiej. Od 14 października 1938 roku został prefektem Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie. Był tez opiekunem spółdzielni uczniowskiej w tej szkole. Został aresztowany 25 września 1939 wraz z nauczycielami, uczniami oraz personelem Polskiego Gimnazjum, przeszedł gehennę obozów koncentracyjnych. Był więziony m.in. w Stutthofie, Sachsenhausen i Dachau. Od 14 grudnia 1940 roku był więźniem obozu w Hartheim k/Lincu, gdzie Niemcy między innymi przeprowadzali doświadczenia ze środkami powodującymi eutanazję. Z listu siostrzenicy księdza Zuske, który napisała przed kilkoma laty do księdza prałata Wojciecha Kruka, można się dowiedzieć, że jej wuj, ksiądz Zuske, był wielokrotnie poddawany bestialskim i nieludzkim eksperymentom biologicznym, wielokrotnemu zamrażaniu i odmrażaniu w kadziach z wodą oraz innym torturom. Zginął w tym obozie śmiercią męczeńską w komorze gazowej 12 sierpnia 1942 roku. Przygotowywane są dokumenty, które pozwoliłyby na wszczęcie procesu beatyfikacyjnego i włączenie księdza Zuske do grona „Męczenników za Wiarę XX Wieku”.

Opracowano na podstawie: A. Chmielewski, Polskie Gimnazjum w Kwidzynie, “Krople Historii” nr 6/ 2006 r. ; uzupełniony przez Magdalenę Sadkowską.