Stanisław Tłustochowicz

Urodził się 12.11.1930 r. w Grudziądzu, ojciec Andrzej był podoficerem w 64 pp i później w 65 pp w Grudziądzu. Szkołę powszechną ukończył w 1946 r. w Kwidzynie, tu bowiem przybył z rodzicami 27 marca 1945 r. Jego ojciec został mianowany komendantem rejonu służb Ochrony Kolei (SOK) w Kwidzynie. W 1946 r. wstępuje do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Kwidzynie, które ukończył w 1950 r. W 1946 r. wstępuje do ZHP, gdzie do 1950 r. był drużynowym drużyny harcerskiej w szkole Podstawowej nr 1.Następnie wstąpił do ZMP, gdzie do 1950 r. był członkiem zarządu szkolnego ZMP w Liceum Pedagogicznym. Pracę zawodową podjął 01.09. 1950 r. jako nauczyciel w Trumiejach skąd po roku został przeniesiony do szkoły podstawowej w Ryjewie.Następnie wstąpił do ZMP, gdzie do 1950 r. był członkiem zarządu szkolnego ZMP w Liceum Pedagogicznym. Pracę zawodową podjął 01.09. 1950 r. jako nauczyciel w Trumiejach skąd po roku został przeniesiony do szkoły podstawowej w Ryjewie.Służbę w LWP pełnił od października 1952 r. tam działa w ZMP. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej , pozostał w szkole jako instruktor. Od października 1954 r przez dwa lata pełnił obowiązki komendanta Hufca Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej w Kwidzynie. Za jego kadencji liczba harcerzy w kwidzyńskich szkołach wzrosła w stosunku do lat poprzednich. W latach 1956 – 1960 był Członkiem Komendy Hufca ZHP prowadząc dział harcerski instruktorów młodszoharcerskich jako harcmistrz. W 1956 r. podjął pracę ponownie w szkole podstawowej jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 , a następnie w Szkole Podstawowej nr 5. W tym okresie był I sekretarzem POP PZPR w szkole podstawowej nr 3, zaangażowany był w działalności sportowej jako czynny zawodnik w piłce nożnej, boksie i tenisie stołowym. Po zakończeniu kariery sportowej w 196o r. prowadził szkółkę młodzieżową nauki gry w tenisie stołowym. Był członkiem Zarządu Klubu Sportowego ,,Ogniwo” i później ,,Rodło” w Kwidzynie. Za jego kadencji drużyna tenisa stołowego którą się opiekował uczestniczyła w rozgrywkach miedzy wojewódzkich.W latach 1960–1962 r. pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej nr.3 i tu objął funkcję I sekretarza POP PZPR z dniem 01.02. 1962 r. Został powołany do pracy w aparacie podstawowym jako instruktor KP PZPR, a terenem jego działalności przez cztery lata są miejscowości Gardeja i Sadlinki.

Na podstawie materiałów R. Mechlińskiego.