Problemy ludnościowe i narodowościowe ziemi kwidzyńskiej w okresie powojennym

Wykłady z serii "Nasz Uniwersytet" prowadzone są przez członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej w Kwidzynie. Nad całością wykładów czuwa prof. Mieczysław Jankiewicz z Poznania. Prezentowany wykład odbył się w sali Kwidzyńskiego Centrum Kultury 15 listopada 2006 roku. Prelegentem był Helmut Kurowski, kwidzyniak, na stałe mieszkający w Toruniu, członek Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.