Plan pogranicza pomiędzy Królestwem Pruskim oraz Królestwem Polskim

Oryginał planu znajduje się w Tajnym Państwowym Archiwum w Berlinie. Niedatowany. Przypuszczalnie XVIII wiek. Na planie odwrócona orientacja (południowa).