Plan Kwidzyna, koniec XVIII w.

Niedatowany plan Kwidzyna, oryginał znajduje się w Tajnym Państwowym Archiwum w Berlinie. Na rysunku planu oznaczona jest zabudowa drewniana i murowana (kolor czerwony i czarny). Wyraźnie widać sieć ulic, podział parceli i zabudowę miasta, zarówno w centrum jak i na jego przedmieściach. Na planie oznaczona sieć studni miejskich. Analiza poszczególnych budynków pozwala na wydatowanie na ok. 1798 rok. Zamek kwidzyński jeszcze przed rozbiórką dwóch skrzydeł, pałac Fermora w trakcie rozbudowy (jeszcze nie na planie kwadratu). Z rysunku można przeprowadzić np. analizę zabudowy wokół zespołu zamkowo - katedralnego, szczególnie zabudowę stadniny koni, która jeszcze w tym czasie "sąsiadowała" z katedrą. W bardzo ciekawy sposób autor planu oznaczył gdanisko przy zamku, nie w tradycyjny sposób rzutu pionowego, lecz jako rysunek przestrzenny.
Jest to jedno z niewielu źródeł, które potwierdza fakt istnienia kurzawki/stawu wzdłuż murów miejskich, w miejscu dzisiejszej ul. Targowej.