Plan Kwidzyna 1799 rok

Autorem planu jest geodeta o nazwisku Zimermann. Plan wykonany został w lipcu 1799 roku, jak wynika z opisu, zawartego na karcie. Rysunek przedstawia obręb starego miasta Kwidzyna, mury miejskie, rozmieszczenie zabudowy, a także podział na poszczególne działki wraz z nazwiskami właścicieli. Ciekawostką planu jest informacja o tzw. Reverbeurs czyli punktach pikietażowych, oznaczonych na planie od nr 1 do 18. Punkty te miały wskazywać dokładny bieg ulic oraz planowane drobne korekty przy wytyczaniu długości i szerokości (punkty oznaczone kolorem czerwonym i zielonym). Mapa zawiera podziałkę w "prętach reńskich". Kolejne ciekawostki to przedstawienie sieci studni miejskich. Plan jest najprawdopodobniej ostatnim odzwierciedleniem kartograficznym, na którym kwidzyński zamek jest jeszcze w stanie przed rozbiórką (zachowany jest pierwotny wygląd zamku).
Oryginał planu znajduje się w Tajnym Państwowym Archiwum w Berlinie, reprodukcja rysunku zawarta została w opracowaniu "Marienwerder. Geschichte der altesten Stadt der reichsdeutschen Ostmark" E. Wernikego w 1933 roku, a sam plan zainspirował autora do ponownych badań historycznych, na bazie których powstała książka "Die Geschichte der 72 Großbürgerhäuser in Marienwerder", wydana w 1976 roku w Niemczech.
Jest to jedno z niewielu źródeł, które potwierdza fakt istnienia kurzawki/stawu wzdłuż murów miejskich, w miejscu dzisiejszej ul. Targowej.