Plac Plebiscytowy

Teren dzisiejszego Placu Plebiscytowego to miejsce dawnego, istniejącego od średniowiecza, przyszpitalnego cmentarza. Cmentarz istniał tutaj do roku 1827, kiedy zamieniono go na park. Od 1897 roku w jego centrum stał pomnik upamiętniający zwycięską wojnę Prus z Francją z lat 1870-71. Sam cokół pomnika wykorzystali Polacy, którzy po wojnie powiesili nań tablicę z okazji bitwy pod Grunwaldem. Pomnik przetrwał do roku 1972 kiedy po niemieckiej interwencji międzynarodowej został ostatecznie usunięty.

Tablica ulokowana na budynku sądu, w którym w okresie plebiscytu 1920 roku mieściła się Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa. Upamiętnia trzech działaczy: Jana Kasprowicza, Feliksa Nowowiejskiego oraz Stefana Żeromskiego. Napis brzmi: Pamięci wielkich twórców kultury polskiej, patriotów i orędowników ludu polskiego na Powiślu w jego walce z pruską przemocą tablicę tę na budynku Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej poświęca społeczeństwo Kwidzyna. Dnia 10 XI 1963 r. w XXVI rocznicę otwarcia Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie.