Plac Plebiscytowy 4, dom mieszkalny – dawny szpital Św. Jerzego

Położenie:
Budynek zamyka od zachodu Plac Plebiscytowy - centrum dzielnicy z okresu regencji, powstałego w miejscu dawnego cmentarza Św. Jerzego, gdzie zlokalizowano wiele gmachów użyteczności publicznej. Usytuowany jest na dużej posesji otoczonym ogrodzeniem ze współczesnej siatki, brama wjazdowa od ul. Chopina, przy bramie mały, murowany budynek (pisuary), wzdłuż granic posesji nasadzenia zieleni wysokiej (topole i młode lipy), za ogrodzeniem parking i trawnik. Przed elewacją frontową (wschodnią) rozciąga się reprezentacyjny teren zielony z pomnikowymi nasadzeniami i pozostałością upamiętnienia z okresu wojny 1870/71.

Określenie obiektu/funkcja:
Dom mieszkalny.

Przed 1945 rokiem:
Szpital Św. Jerzego przy Speicherstrasse 4.

Historia/Datowanie:
Wzniesiony w 2 poł. XIX wieku, neogotycki.

Opis:
Budynek murowany z cegły ceramicznej, tynkowany, jednokondygnacjowy z użytkowym poddaszem, całkowicie podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym (holenderka na łatach), więźba dachowa płatwiowo - krokwiowa z dwoma ściankami kolankowymi. Przy elewacji frontowej na osi dwukondygnacjowy ryzalit z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, w narożach i przy elewacjach bocznych przypory, od frontu na osi głęboki ryzalit. W parterze na osi płyta z piaskowca z płaskorzeźbą przedstawiającą św. Jerzego zabijającego smoka.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.