Plac Plebiscytowy 1, Siedziba Sądu Rejonowego

Położenie:
Budynek zamyka od północy Plac Plebiscytowy (Flottwelplatz) - centrum dzielnicy z okresu regencji, powstałego w miejscu dawnego cmentarza Św. Jerzego, gdzie zlokalizowano wiele gmachów uzyteczności publicznej. Od zachodu połączony z dobudowanym później budynkiem administracyjnym Ziemstwa (obecnie przychodnia - Pl. Plebiscytowy nr 3), od wschodu ograniczony ul. Słowiańską (Herrenstrasse), od północy sąsiaduje z terenem targowiska miejskiego. Przed elewacją frontową (południową) rozciąga się reprezentacyjny teren zielony z pomnikowymi nasadzeniami i pozostałością upamiętnienia z okresu wojny 1870/71.

Określenie obiektu/funkcja:
Budynek administracyjny - siedziba Sądu w Kwidzynie

Przed 1945 rokiem:
Siedziba Zachodniopruskiego Ziemstwa Kedytowego i później - Sądu Powiatowego (Provinzial Landschaft - Direktion und Amtsgericht)

Historia/Datowanie:
Budynek przy Placu Plebiscytowym (Flottwellplatz) powstał w latach 1864-1866 jako kolejna siedziba utworzonego w 1787 roku Ziemstwa. Projektował go Gustav Reinchert, a nieistniejącą obecnie dekorację rzeźbiarską wykonał Heinrich Medem. Po 1945 roku znalazł tu swą siedzibę Sąd. W okresie powojennym zniszczeniu uległa kompozycja rzeźbiarska wieńcząca wejściowy ryzalit gmachu. Budynek wzniesiony w stylu eklektycznym z elementami neogotyku i neorenesansu.

Opis:
Gmach o dużej kubaturze i powierzchni zabudowy, o imponującej formie i detalu elewacyjnym. Wrażenie to pogłębia jeszcze doskonała perspektywa widokowa od południa, wschodu i zachodu. Murowany z cegły, tynkowany - tynki szlachetne w kolorze gołębiej szarości i bieli; dwukondygnacjowy, nakryty spłaszczonym dachem czterospadowym pokrytym częściowo blachodachówką, a częściowo (części niewidoczne) papą na deskowaniu. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, krokwiowo-kleszczowa z zastrzałami. Budynek wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta z płytkim ryzalitem wejściowym od południa, kwadratowym, parterowym aneksem od północy (od podwórza), pięcioboczną klatką schodową od zachodu, za którą łącznik z sąsiednim budynkiem nr 3.


Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.