Odkrycia archeologiczne w Katedrze św. Jana Ewangelisty

Odkrycia archeologiczne w Katedrze – materiały dźwiękowe z sesji podsumowującej wyniki interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych w latach 2006-2008 w prezbiterium katedry św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie. Konferencja odbyła się w Kwidzyńskim Centrum Kultury 11 grudnia 2008 roku.

Część 1
dr hab. Krzysztof Szostek (UJ, Kraków)

Analiza antygenów grup krwi i badania chemiczne kości ludzkich pochodzących z krypty północnej w prezbiterium Katedry kwidzyńskiej.


Część 2
prof. dr hab. Roman Czaja (UMK, Toruń)

Źródła pisane dotyczące problematyki wielkich mistrzów krzyżackich: Wernera von Orseln, Ludolf König von Wattzau i Henryka von Plauen oraz handel jedwabiem w państwie zakonnym w XIV w.


Część 3
Bogumił Wiśniewski

Badania archeologiczne w Katedrze kwidzyńskiej pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w latach 2006-2008 r. pod kierownictwem dra Antoniego Pawłowskiego.


Część 4
prof. dr hab. Tomasz Ważny (UMK, Toruń)

Analiza dendrochronologiczna drewna z trumien odkrytych w krypcie północnej prezbiterium katedry w Kwidzynie.


Część 5
dr Tomasz Kozłowski (UMK, Toruń)

Ludzkie szczątki kostne wydobyte z krypty północnej w prezbiterium kościoła katedralnego w Kwidzynie w świetle badań antropologicznych i paleopatologicznych.


Część 6
prof. dr hab. Henryk Witas (UM, Łódź)

Analiza materiału genetycznego izolowanego z ludzkich szczątków kostnych wydobytych z krypty północnej w prezbiterium Katedry w Kwidzynie.


Część 7
dr Jan Rumiński (UMK, Toruń)

Analiza chemiczna barwników z jedwabnych tkanin pochodzących z krypty północnej w prezbiterium kwidzyńskiej Katedry.


Część 8
dr Małgorzata Grupa (UMK, Toruń)

Analiza reliktów szat jedwabnych z pochówków odkrytych w murowanej krypcie grobowej oraz analiza jedwabnych szat biskupich odkrytych w prezbiterium kwidzyńskiej Katedry.