Marian Owiecki

Marian Owiecki

s. Bolesława

ur. 2 I 1936 w Gołąbkach (woj. warszawskie)

Przebieg kariery zawodowej:

1 IX 1954 Słuchacz 2-letniej Szkoły Oficerskiej Krajowego Ośrodka Szkolenia w Gdańsku.
1 VII 1956 Oficer operacyjny Sekcji 1 Wydziału VI WUBP w Gdańsku.
1 I 1957 Oficer operacyjny Stacji „N" Wydziału „T" KWMO w Gdańsku.
1 IX 1961 Oficer techniki operacyjnej Stacji „N" Wydziału „T" KWMO w Gdańsku.
1 VII 1963 Oficer operacyjny Grupy 6 Wydziału II SB KWMO w Gdańsku.
1 VIII 1964 Starszy oficer operacyjny Grupy 6 Wydziału II SB KWMO w Gdańsku.
15 VI 1966 Oficer operacyjny Grupy 6 Wydziału II SB KWMO w Gdańsku.
1 IV 1967 Inspektor Grupy 6 Wydziału II SB KWMO w Gdańsku.
16 II 1968 I Zastępca Komendanta Powiatowego MO ds. SB w Kwidzynie.
16 VI 1974 Inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB KWMO Gdańsk.
1 I 1975 Starszy inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB KWMO Gdańsk.
1 VI 1975 Starszy inspektor Wydziału Inspekcji KWMO Gdańsk.
16 XI 1979 Zastępca naczelnika Wydziału Ogólnego KWMO Gdańsk.
1 IX 1981 Zastępca naczelnika Wydziału „W" SB KWMO Gdańsk.
16 VI 1989 Zastępca naczelnika Wydziału II SB Zespołu ds. Obrotu w Komunikacji WUSW
w Gdańsku.
4 IV 1990 Zwolniony (na własną prośbę).

Awanse: chorąży (1956), chorąży MO (1957), podporucznik (1957), porucznik MO (1960), kapitan (1965), major (1969), ppłk?

Wykształcenie:
1954 Świadectwo dojrzałości w Technikum Budowy Traktorów im. W. Piecka Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ursusie.
1957 Kurs Radiooperatorów w KWMO w Gdańsku.
1969 Kurs Doskonalenia Kadr Kierowniczych Służby Bezpieczeństwa MSW.
1973 Kurs zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW.
1978 Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (inżynier mechanik maszyn i urządzeń rolniczych).
1987 Kurs Doskonalenia Zawodowego Kadry Kierowniczej pionu „W" MSW.

Odznaczenia:
1965 Odznaka „10 Lat w Służbie Narodu".
1969 Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju".
1970 Srebrny Krzyż Zasługi.
1973 Brązowa Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego".
1975 Odznaka „20 Lat w Służbie Narodu".
1975 Srebrna Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego".
1977 Złoty Krzyż Zasługi.
1978 Złota Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego".
1983 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
1984 Medal 40-lecia Polski Ludowej.

Kary:
1966 Zdegradowany „ze starszego oficera na oficera operacyjnego za samowolne dysponowanie samochodem służbowym i niewłaściwe zachowanie się".

Fragmenty dokumentów:

„Oriętuje [!] się szybko i potrafi śmiało referować znane mu zagadnienia. Jedną z jego cech jest pogodne usposobienie, zawsze jest uśmiechnięty i chętny do realizacji postawionych przed nim zadań. Światopogląd posiada jeszcze nie zupełnie skrystalizowany, lecz jest niepraktykujący. [...] bardzo chętnie idzie na szkołę MBP. [...] Rozpisana kontrola specjalna zastrzeżeń do kandydata ani jego rodziny nie wnosi".
Charakterystyka (kandydata do służby), 1954 r.

„Pracuje po zagadnieniu naukowców i specjalistów polskich. Po tym zagadnieniu pozyskał 2-ch wartościowych tajnych współpracowników i 15-cie kontaktów obywatelskich, oraz posiada w opracowaniu 2-ch kandydatów na t.w. Ponadto założył jedną b. ciekawą sprawę ewidencji operacyjnej na fakt przedostania się tajemnic państwowych z terenu Wybrzeża do obcego wywiadu i jedną sprawę wyjaśnił [...]".
Charakterystyka służbowa za lata 1962-1963.

„[...] pracuje po zagadnieniu wywiadu zachodnioniemieckiego. [...] na powierzonym odcinku pracy zawodowej osiąga dobre wyniki na skutek znalezienia właściwych rozwiązań koncepcyjnych i realizowaniu kombinacji operacyjnych".
Charakterystyka służbowa, 1967 r.

„W prowadzonych rozpracowaniach i zaczepkach operacyjnych śmiało, umiejętnie i aktywnie wykorzystuje wszystkie pozostające do dyspozycji środki pracy operacyjnej. Wykazuje dużo własnej pomysłowości i inicjatywy. Zrealizował skutecznie kilka (w roku 1967-11) skomplikowanych kombinacji operacyjnych, jak zdobywanie odcisków kluczy, tajne penetracje, instalacja i wykorzystanie środków techniki operacyjnej, wprowadzenie do spraw t/w. [...] Strona etyczno-moralna nie budzi zastrzeżeń. Na bieżąco śledzi wydarzenia polityczno-ekonomiczne rozgrywające się na arenie międzynarodowej, jak też aktywnie interesuje się zagadnieniami życia politycznego w kraju. Reprezentuje wysoki poziom intelektualny, jest doświadczony pod względem życiowym i towarzyskim. Szkodliwych nałogów nie stwierdza się".
Charakterystyka służbowa, 1968 r.

„Kpt. Owiecki jest zdolnym, wartościowym pracownikiem służby bezpieczeństwa [...] Posiada perspektywy rostu i zasługuje na awans na wyższe stanowisko służbowe".
Wniosek personalny o mianowanie na I Zastępca Komendanta Powiatowego MO ds. SB w Kwidzynie, 1968 r.