Kałudziński W.

Bogusław K. Gołąb i Władysław Kałudziński, Kwidzyn. W niewoli brata mego... Stan wojenny, Olsztyn 2005

Książka B.K. Gołąba i W. Kałudzińskiego jest próbą opisu zarówno dramatycznych wydarzeń w ośrodku dla internowanych w Kwidzynie, jak i procesu w Elblągu. Zawiera przy tym sporo cennych materiałów źródłowych, ilustrujących wydarzenia i uzupełniających ich opis. Jest w tym duża zasługa Kałudzińskiego, który nie szczędził starań, aby w książce znalazło się jak najwięcej wspomnień, dokumentów, fotografii oraz przykładów twórczości internowanych, takich jak znaczki, listy, koperty, rysunki, wiersze, miniatury literackie. Książka zawiera także wykazy osób internowanych oraz funkcjonariuszy uczestniczących w pacyfikacji ośrodka.

Książka dostępna na witrynie dzięki Władysławowi Kałudzińskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego PRO-PATRIA.

Kaludzinski