Józef Turowski
s. Stanisława

ur. 15 V 1928 w Furmanowie (woj. łódzkie)

Przebieg kariery zawodowej:

XII 1946-IV 1948 Kartotekarz, następnie inspektor kolportażu przy Powiatowym Komitecie Polskiej Partii Robotniczej w Końskich (łódzkie).
27 IV 1948 Referent Referatu V PUBP w Starogardzie Gdańskim.
1 VI 1950 Starszy referent Referatu V PUBP Starogard Gdańskim.
20 IX 1950 Słuchacz Rocznej Szkoły Oficerskiej Centrum Wyszkolenia MBP.
1 IX 1951 Starszy referent w Kierownictwie PUBP w Tczewie.
1 XII 1951 Zastępca Szefa PUBP Tczew.
1 VII 1953 Szef PUBP w Kwidzynie.
1 IV 1955 Kierownik Delegatury Uds.BP w Kwidzynie.
1 IX 1956 Słuchacz Dwuletniej Wyższej Szkoły Aktywu Kierowniczego w Warszawie.
16 XII 1956 Do dyspozycji Kierownika WUds.BP w Gdańsku.
1 I 1957 Do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku.
15 I 1957 Zwolniony (na własną prośbę).

Awanse: plutonowy (1949), sierżant (1950), chorąży (1951), porucznik (1952), porucznik BP (1954).

Wykształcenie:
1946 Zaliczył 6 klasę szkoły powszechnej.
1946 Kurs Traktorzystów.
1949 Kurs Wojskowy przy Jednostce Wojskowej Nr 2611 (KBW).
1956 Ukończył 10 klas szkoły ogólnokształcącej.

Odznaczenia, nagrody:
1952 Srebrny Krzyż Zasługi.
1954 Nagroda ministra BP S. Radkiewicza - zegarek „Fortis".

Kary:
1950 14 dni aresztu ścisłego.
1953 „Nagana z uprzedzeniem na przyszłość".

Fragmenty dokumentów:

„Prośbę swą motywuję tem, iż mam zamiłowanie w tym kierunku pracować,
z obowiązków pracy przyżekam [!] wywiązywać się należycie i ku zadowoleniu".
Podanie J. Turowskiego do WUBP w Gdańsku, 1948 r.

„ [...] politycznie wyrobiony. [...] ma orientację. [...] jest pracowity i zdyscyplinowany. [...] jest ideowym, uczciwym, odważnym, prawdomównym, nie jest alkoholikiem. [...] jest mało samodzielny i inicjatywny [...]."
Charakterystyka, 1948 r.

„ [...] sam w pracy pilny i chciałby za wszystkich zrobić, nie zawsze potrafi skupić się do końca na jednym zagadnieniu, przez co rozprzestrzenia się i gubi, nie lubi dłużej pracować. [...] inteligentny, koleżeński, rozmowny, rozsądny. [...] nałogowy palacz papierosów, w życiu prywatnym nierozpoznany".
Charakterystyka, 1951 r.

„Na zebraniach partyjnych przez dłuższy okres czasu dawał odczuć towarzyszom, że jest kierownikiem. Nie doceniał znaczenia krytyki. Dlatego też zrodziła się w Urzędzie atmosfera nieufności pracowników do Kierownika. [...] W pracy zawodowej w ostatnim okresie nie ma specjalnych osiągnięć. [...] W stosunku do podwładnych jest wymagający. Chętnie udziela pomocy, lecz niekiedy jest ona powierzchowna. [...] W życiu prywatnym prowadzi się nienagannie".
Charakterystyka, 1955 r.

„Jest na dobrym poziomie politycznym, który w miarę swego czasu podnosi na wyższy poziom. Obecnie posiada u pracowników autorytet i zaufanie, gdyż dba on o ich warunki w pracy i warunki bytowe. Jest pracownikiem, który systematycznie rozwija się politycznie a także i w pracy operatywnej".
Charakterystyka, 1955 r.

„[...] pragnę uczyć się, lub rozpocząć pracę na innym odcinku życia gospodarczego".
Raport J. Turowskiego do Ministra Spr. Wewn. o zwolnienie z bezpieki.