Jerzy Rudnik

Jerzy Rudnik urodził się 24 listopada 1929 roku w Grudziądzu. Jego ojciec, Paweł był pracownikiem Okręgowego Sądu Wojskowego w Grudziądzu. Przed wybuchem wojny zdążył ukończyć 3 klasy Szkoły Powszechnej im. T. Kościuszki, w czasie okupacji kontynuował naukę i ukończył w/w szkołę. W 1943 jako młodociany z nakazu pracy jest zatrudniony w Fabryce Maszyn rolniczych „Unia” w Grudziądzu. We wrześniu 1945 roku przybył do Kwidzyna. W latach 1946-1949 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego, gdzie uzyskał małą maturę. W sierpniu 1947 roku ukończył kurs szybowcowy i uzyskał kategorię C pilota szybowcowego.
W kwietniu 1947 roku podjął pracę jako uczeń w Banku Ludowym w Kwidzynie, i tam pracował przez kolejne cztery lata. Później, od połowy 1951 roku do stycznia 1953 pełni służbę w PWL, gdzie kończy Szkołę Podoficerską Łączności w Bydgoszczy. Od lutego 1953 pracuje w Banku Rolnym jako kierownik działu, a po likwidacji tegoż banku jako starszy inspektor ekonomiczny w Narodowym Banku Polskim w Kwidzynie. 20 października 1947 roku wstępuje do Związków Zawodowych i tam pełni funkcję Przewodniczącego Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości RP i wchodzi w skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego tego związku w Gdańsku.
W 1955 wstąpił do struktur PTTK, początkowo jako uczestnik, a później również jako organizator, pełniący funkcje:

  • 1958-1965 – sekretarza Oddziału,
  • 1970-2005 – prezesa Oddziału,
  • 1970-1975 – członka Zarządu Wojewódzkiego Gdańska,
  • 1975-1985 – członka zarządu Wojewódzkiego Elbląg.

Władze centralne PTTK zauważyły jego osobowość i doceniły pracę nagrodami m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową PTTK i Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”.

Ważnym wydarzeniem za jego kadencji był zakup autokaru ze środków własnych stowarzyszenia. Dzięki jego staraniom zarząd oddziału PTTK w Kwidzynie dysponuje własnym lokalem.

Od początku września 1969 do końca lipca 1973 jest kierownikiem kontroli w ZEM-ie w Kwidzynie. Przez dwie kadencje w latach 1970-1973 jest sekretarzem POP PZPR, bierze czynny udział w organizacji obchodów 25-lecia ZEM-u. W 1970 ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie.
Od 1 sierpnia 1973 do listopada 1981 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielni Pracy „Powiśle”, znacznie zwiększając w tym czasie wielkość produkcji. Z jego inicjatywy w październiku 1974 roku spółdzielnia obchodziła uroczyście 25-lecie swojego istnienia. W dniu 20 czerwca 1974 matką chrzestną nowo wodowanego statku handlowego m/s Kwidzyn została wytypowana przez niego pracownica „Powiśla” - Janina Szymaszek. Od 20.12.1973 był Przewodnikiem Turystyki Pieszej, w tym samym roku uzyskał uprawnienia pilota wycieczek krajowych. Dzięki osobie pana Jerzego Kwidzynowi powierzono organizację wielu ogólnopolskich imprez turystycznych tj. Wysoko kwalifikowany Rajd Pieszy w 1985 roku, Rajd Szlakami Rodła ”Dolne Powiśle” w 1989, czy Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Pieszej w 1996.

Gdy po roku 1989 ościenne oddziały PTTK poupadały, kwidzyński ostał się dzięki jego sile i determinacji. Zawsze stawiał na dzieci, młodzież, doceniał pracę nauczycieli krajoznawców, dopingował w działaniu. Dzielił się chętnie swoją wiedza i doświadczeniem. Dzięki fotografice, która również była jego pasją, wzbogacone zostały wydawnictwa turystyczno-krajoznawcze stowarzyszenia. Kontynuatorzy jego dzieła – członkowie PTTK pożegnali swojego przyjaciela dnia 4 maja 2012, wciąż mając w pamięci Jego słowa: Turystyka wymaga poświęceń i trzeba mieć po prostu trochę bzika, żeby się w to wszystko zaangażować. Pasja i działanie na rzecz innych to credo mojego działania. Wierzę, że ruch turystyczny obroni się sam. Jest w nim bowiem wszystko, co wartościowe, co może nadać życiu piękny sens i użyteczny cel.

Opracowano na podstawie materiałów własnych Pracowni Regionalnej; spisała Magdalena Sadkowska.