Jan Górecki
s. Władysława

ur. 16 V 1922 w Jackowie (pow. Pułtusk)

Przebieg kariery zawodowej:

15 XI 1944 Wartownik, referent MUBP w Warszawie (Praga).
16 XII 1944 Słuchacz Centralnej Szkoły BP.
4 IV 1945 Funkcjonariusz Grupy Operacyjnej MBP w Gdańsku.
24 IX 1945 Szef PUBP w Kwidzynie.
9 XI 1945 Starszy referent, jednocześnie p.o. Szefa PUBP w Kwidzynie.
1 II 1948 Szef MUBP w Gdyni.
1 V 1949 Inspektor przy Kierownictwie WUBP w Gdańsku.
20 III 1950 Zastępca Szefa WUBP w Poznaniu.
05 IV 1952 P.o. Szefa WUBP w Poznaniu.
15 VI 1952 Zastępca Szefa, jednocześnie p.o. Szefa WUBP w Poznaniu.
12 X 1953 Wicedyrektor Departamentu IX MBP.
15 VI 1954 Wicedyrektor Departamentu IV MBP.
1 I 1955 Dyrektor Departamentu IV MBP.
1 IV 1956 Dyrektor Departamentu IV Kds.BP.
28 XI 1956 Dyrektor Biura Ochrony Rządu MSW.
12 VII 1957 Przeniesiony do MON (WSW) z zachowaniem dotychczasowego stanowiska (Dyrektor BOR).
1957-1972 Delegacje służbowe do: ZSRS, NRD, Bułgarii, Rumunii, Węgier, CSRS, Jugosławii, Mongolii, Indonezji, Algierii, Etiopii, Iraku, Syrii, Pakistanu, USA, Finlandii, Francji, Austrii.
22 XII 1972 Przyjęty do MO z zachowaniem dotychczasowego stanowiska (Dyrektor BOR).
1 IV 1981 Do dyspozycji Departamentu Kadr MSW.
15 IV 1983 Zwolniony (emerytura).


Awanse: podporucznik BP (1945), porucznik BP (1946), kapitan BP (1948), major BP (1950), podpułkownik BP (1952), pułkownik BP (1956), pułkownik WP (1957), pułkownik MO (1972), generał brygady (1973).

Wykształcenie:
1960 LO dla Pracujących w Warszawie.
1980 Studium Psychologiczno-Socjologiczne Problemów Kierownictwa w ramach Rocznych Studiów Nauk Społecznych przy Warszawskim Ośrodku Kształcenia Ideologicznego.

Odznaczenia:
1945 Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały".
1945 Medal Zwycięstwa i Wolności.
1947 Srebrny Krzyż Zasługi.
1954 Medal 10-lecia Polski Ludowej.
1954 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
1955 Odznaka „X lat w Służbie Narodu".
1959 Order „Sztandaru Pracy" II kl.
1964 Odznaka „XX lat w Służbie Narodu".
1966 Komandoria Orderu Homayoun (Iran).
1967 Order „9 września 1944" I st. z mieczami (Bułgaria).
1967 Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju".
1968 Order „Sztandaru Pracy" I kl.
1968 Srebrny Medal „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny".
1969 Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju".
1970 Złoty Medal „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny".
1972 Order Czerwonej Gwiazdy (ZSRS).
1972 Brązowa Odznaka „Za zasługi w ochronie porządku publicznego".
1972 Komandoria Orderu Zasługi (Francja).
1973 Order Armii Ludowej ze Złotą Gwiazdą (Jugosławia).
1974 Komandoria I Klasy Orderu Lwa Finlandii.
1974 Medal 30-lecia Polski Ludowej.
1974 Srebrna Odznaka „Za zasługi w ochronie porządku publicznego".
1974 Złota Odznaka „W Służbie Narodu".
1975 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
1976 Komandoria Orderu Księcia Henryka (Portugalia).
1977 Komandoria Orderu Leopolda (Belgia).
1977 Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Warszawy".
1977 Złota Odznaka „Za zasługi w ochronie porządku publicznego".
1978 Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju".
1978 Medal Komisji Edukacji Narodowej.
1979 Order „Sztandaru Pracy" I kl. (ponownie).
1979 Order Orła Azteckiego (Meksyk).

Fragmenty dokumentów:

„Politycznie słabo rozwinięty. Bardzo pracowity o inteligencji średniej, dość zdolny i zapowiada się na dobrego pracownika [...]".
Charakterystyka 1945 r.

„[...] dość inteligentny, zdolny, sprytny, politycznie całkowicie oddany sprawie demokracji, silna świadomość klasowa, niezły organizator".
Charakterystyka 1945 r.

„Kpt. Górecki jest trochę za powolny, ale w swojej ocenie faktów i ludzi rozważny i trafny".
Wniosek personalny 1950 r.