Gazeta Weichselzeitung

„Weichselzeitung, Anzeiger für Westpreussen, Westpreussische Handelszeitung" w skrócie znany pod nazwą „Weichselzeitung", gazeta drukowana od 1920 r. na maszynach drukarni Wendta Grolla w Kwidzynie, a od 1932 przez „Weichsel-Verlag GmbH". Jej podstawowym zadaniem miało być reprezentowanie spraw i interesów nowo utworzonego okręgu rejencyjnego z siedzibą w Kwidzynie, w 1920 roku, a więc wkrótce po plebiscycie. Obejmowała od 12 do 16 stron. Ostatni numer „WZ" ukazał się w poniedziałek 22 stycznia 1945 roku. Ostatnim kierownikiem wydawnictwa był Werner Kühn, zaś głównym redaktorem Herbert Schlobies.