Edward Zieliński

Edward Zieliński urodził się 18 maja 1944 roku w Skarszewach. Studia medyczne rozpoczął w Lublinie, a zakończył w Akademii Medycznej w Gdańsku, uzyskując II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa. Pracował w szpitalu w Kwidzynie. Został wybrany na Sędziego Sądu Lekarskiego w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Był radnym miejskim przez dwie kadencje, od 1998 do 2006, przewodniczącym Komisji Zdrowia oraz członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Został odznaczony odznaką „Zasłużony w Służbie Zdrowia”. Jego pasją była fotografia, a szereg jego prac możemy oglądać właśnie w zbiorach Wirtualnego Muzeum. Na przełomie lat 50/60-tych był członkiem Koła Fotograficznego, działającego w Domu Harcerza oraz Domu Kultury Dzieci i Młodzieży. Zmarł w grudniu 2011 roku.

Opracowano na podstawie: "Kto jest kim w Kwidzynie"; spisała Magdalena Sadkowska.