Danuta Nowak – obraz

Obraz namalowany podczas pleneru malarskiego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Malarstwa "Kontrasty". Autor: Danuta Nowak, 2005 rok.

Ze zbiorów pracowni regionalnej.