Bolesław Reksa
s. Piotra

ur. 19 IV 1909 w Wólce Pokłonnej (pow. Kielce)

Przebieg kariery zawodowej:
11 VI 1945 Starszy referent PUBP w Lęborku.
27 VII 1945 Starszy referent, jednocześnie p.o. Szefa PUBP w Elblągu.
1 IX 1947 Szef MUBP w Elblągu.
1 II 1948 Szef PUBP w Kwidzynie.
10 XI 1948 Szef PUBP w Grójcu.
1 XI 1949 Do dyspozycji Szefa WUBP w Warszawie.
1 XII 1949 Starszy referent Wydziału V WUBP w Warszawie.
1 VII 1952 Zawieszony w czynnościach służbowych.
15 VIII 1952 Zwolniony dyscyplinarnie (m.in. za niewypełnienie poleceń przełożonych
i zatajenie kontaktów [jako żołnierz B.Ch.] z NSZ w czasie II wojny światowej).

Awanse: porucznik (1947), kapitan (1949).

Fragmenty dokumentów:

„Powierzoną mi funkcję będę pełnił gorliwie".
Podanie B. Reksa do WUPB w Gdańsku, 1945 r.

„[...] uczciwy człowiek, [...] szczery demokrata, oddany całą duszą pracy. Staranny
i obowiązkowy. W pracy operacyjnej nabierze dopiero doświadczenia".

Charakterystyka 1945 r.