Biuletyn Pro-Patria

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Represjonowanych w stanie wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego PRO-PATRIA. Nr 5/53 (Rok 10) z dnia 14.08.2007 r.
W numerze zawarte zostały informacje na temat brutalnej pacyfikacji internowanych w obozie odosobnienia zlokalizowanym w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, podczas stanu wojennego, w 1982 roku. Wydarzenia miały miejsce 14 sierpnia 1982.roku. Poza fragmentami wspomnień znajduje się pełen tekst przemówienia obrończego adwokata Piotra Andrzejewskiego, wygłoszone w procesie elbląskim pobitych z Kwidzyna w dniu 13 maja 1983 roku.

Tekst biuletynu

biuletyn_pro-patria

Strona tytułowa biuletynu