Antoni Pawłowski

Antoni J. Pawłowski, dr nauk technicznych, archeolog. Urodził się 02 lutego 1950 r. w miejscowości Nowe Skórowo, gmina Potęgowo (powiat słupski). Studia archeologiczne odbył na Wydziale Filozoficzno Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył w 1974 r. Tytuł doktora uzyskał na Politechnice Wrocławskiej, w Instytucie Historii, Archiwistyki, Sztuki i Techniki w 1979 r.
Po ukończeniu pracy doktorskiej osiadł w Malborku, gdzie od początku związany był zawodowo z Muzeum Zamkowym. Piastował tam urząd kierownika działu archeologii w latach 1978 – 1984. W 1985 roku zajął stanowisko kierownika działu konserwacji zamku, pozycję tę sprawował do 1994 roku. W 1995 roku został oddelegowany do Kwidzyna, na stanowisko Kierownika Muzeum Zamkowego w Kwidzynie - Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku.
Dr Antoni Pawłowski był autorem wielu prac badawczych. Napisał takie pozycję jak: „kilkanaście grodzisk pruskich na terenie Pomezanii, Pogezanii i Warmii”, „zamki w Malborku, Kwidzynie, Bytowie i Dzierzgoniu”, „zabudowa staromiejska w Braniewie, Kwidzynie, Suszu i Olsztynie”.
Ponadto był twórcą wielu publikacji oraz wystaw. Główne wydawnictwa to: seria książek popularno – naukowych o zamkach w Malborku i Bytowie, mieście i zabytkach Kwidzyna, książka o sanktuariach Diecezji Elbląskiej, wydał ponad 50 prac naukowych z zakresu archeologii i historii architektury śląskiej i pruskiej, był redaktorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu sztuki, historii, archeologii i historii architektury, ponadto sprawował rolę komisarza wielu wystaw z zakresu etnografii, historii, sztuki, malarstwa i rzeźby.
Swoje zaangażowanie realizował również jako radny miasta Malborka z ramienia Komitetu Obywatelskiego w latach 1990 – 1994 roku. Ponadto był współorganizatorem Bractwa Piłkarskiego „Pomezania” oraz kilkuletnim wiceprezesem ds. organizacyjnych.
Był kierownikiem wykopalisk w kwidzyńskiej katedrze, kiedy to zespół pracujący pod jego nadzorem odkrył miejsce pochówku trzech wielkich mistrzów krzyżackich. Zmarł nagle 19 lipca 2008 roku w wieku 58 lat. Został pochowany 21 lipca 2008 roku na kwidzyńskim cmentarzu komunalnym.

Opracowano na podstawie: "Kto jest kim w Kwidzynie i powiecie kwidzyńskim"; materiały własne Pracowni Regionalnej; uzupełniony przez Wojciecha Rybczyńskiego.