Antoni Bielawski
s. Władysława

ur. 2 I 1919 w Lipnikach (woj. wołyńskie)

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1938-1939 Nauczyciel Polskiej Macierzy Szkolnej w Kraśnicy (woj. wołyńskie).
 • IX 1940-V 1942 Żołnierz Armii Czerwonej.
 • V 1943-IV 1944 Żołnierz I Dywizji Piechoty im. Kościuszki.
 • IV-VIII 1944 Słuchacz Szkoły Specjalnej NKWD w Kujbyszewie (ZSRS).
 • 2 IX 1944 Referent BP w Lublinie.
 • 1 X 1944 Do dyspozycji PUBP w Otwocku.
 • 28 X 1944 P.o. Szefa PUBP w Węgrowie.
 • 6 VI 1945 P.o. Szefa PUBP w Ciechanowie.
 • 1 III 1947 Starszy referent, jednocześnie p.o. Szefa PUBP w Grójcu.
 • 10 XI 1948 Starszy referent, jednocześnie p.o. Szefa PUBP w Kwidzynie.
 • 31 III 1949 Zastępca Szefa, jednocześnie p.o. Szefa PUBP w Kwidzynie.
 • 15 VIII 1950 Szef PUBP w Kwidzynie.
 • 20 XI 1950 Tymczasowo aresztowany (w przeddzień wymiany pieniężnej [29 X 1950] Bielawski wraz z podległymi pracownikami dokonali bezprawnych zakupów w Oddziale Konsumu MBP - w starej walucie i po starych cenach - na sumę prawie 1 mln złotych!) .
 • 31 I 1951 Zwolniony dyscyplinarnie.
 • 31 V 1951 Skazany prawomocnym wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdyni
 • na 3 lata więzienia.

Awanse: chorąży (1944), porucznik BP (1946).

Wykształcenie:

 • 1932 Szkoła powszechna.
 • 1937 Gimnazjum w Równem.

Fragmenty dokumentów:

Mimo fachowego przygotowania pracuje bardzo niedbale. Brakuje mu zdolności organizacyjnych. Nie potrafi nauczyć ludzi dyscypliny. Politycznie słabo wyrobiony.
Charakterystyka, 1945 r.

Pozatym [!], jak wynika z raportu kpt. Romaniuka, Bielawski będąc Szefem Urzędu w Ciechanowie nie utrzymywał dyscypliny wśród podwładnych mu pracowników, oraz zaniedbał pracę operatywną. Słabo przyczyniał się do zwalczania nielegalnego podziemia, jak również elementów reakcyjnych na swoim terenie. Więcej był zainteresowany sprawami osobistymi.
Pismo do Biura Personalnego MBP w prawie nieprawidłowości w PUBP w Ciechanowie, 1947 r.

Ponieważ W[ydział] ds. F[unkcjonariuszy] nie zakończył dochodznie p-ko ww. od 1946 r., a bat ten wiecznie nie może wisieć na nim proponuję na odpowiedzialność Wydz. ds. Funkcjonariuszy MBP mianować por. Bielawskiego na stan. Z-cy i p.o. Szefa PUBP [...]. Na stanowisko Szefa nie nadaje się na razie. [...] W pracy chyba nie jest zbyt mocny skoro Szef WUBP nie może o nim jeszcze nic powiedzieć po czterech miesiącach pracy.
Wniosek personalny, 1949 r.

Po odbyciu kary wiezienia [...] zatrudniony był w „Prozamecze [Prozamet?]
w Gdańsku w charakterze Kier. Wydz. Ochrony, a następnie przeniesiony do Zakładów „N-11" na to samo stanowisko. Z nałożonych obowiązków
[...] wywiązywał się bez zastrzeżeń, przejawiał wiele własnej inicjatywy, a nawet pomagał pracownikom Org. B.P w wykrywaniu wroga. Żadnych wykroczeń moralnych za powyższy okres z jego strony nie stwierdzono - wolne chwile poświęcał na podnoszeniu swego poziomu ogólnego.
Charakterystyka dla Komisji Kontroli Partyjnej KW PZPR w Gdańsku, 1955 r.