Andrzej Demidowicz

Andrzej Demidowicz urodził się wiosną 22.05.1942 roku w Druskiennikach. Miejscowość ta położona jest w południowej części Litwy i znajduje się około 200 km od Białegostoku. Spędził w niej pierwsze trzy lata swojego życia. W 1945 roku przyjechał z rodzicami i młodszą siostrą Wandą do Kwidzyna. Jak każdy młody człowiek skończył szkołę podstawową. Swoją naukę w szkole średniej kontynuował w Technikum Młynarskim. W 1960 roku zmarł bardzo młodo Jego ojciec.
Po maturze kontynuował naukę w oliwskim Studium Wychowania Fizycznego (Obecna Akademia Wychowania Fizycznego i Turystyki) Przez okres studiów nawiązała się szczególna przyjaźń z późniejszym mistrzem olimpijskim, Władkiem Komarem i drugim czołowym polskim kulomiotem Edmundem Antczakiem. Po powrocie do Kwidzyna trafia do pracy w jednostkach samorządowych. Najpierw jako urzędnik wydziału kultury fizycznej i turystyki (1965 – 1970), a później jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (1970 – 1975), który miał swoją siedzibę na stadionie. Ze stadionem związał się tak dalece, że w urządzonym baraczku skromnym mieszkanku (obecnie szatnie) przemieszkał kilka lat. Później awansował na dyrektora kwidzyńskiego oddziału El-tourist (1971 - 1981). Dzięki swojemu zaangażowaniu i nakładowi pracy osiągnął wiele sukcesów na tym stanowisku. W 1981 roku zaczyna pracę jako kierownik Wydziału Kultury Fizycznej UM, stanowisko te piastuje do roku 1989. Po upadku PRL-u Andrzej zajął się prywatną działalnością turystyczną zakładając firmę „Da – Tur”. W 1995 roku staje się również współwłaścicielem hotelu „Bea – hotel Sportowy s.c.”.
Był wyjątkowo energicznym działaczem sportowym. W 1968 przeforsował rozbudowę stadionu w Kwidzynie. Od 1981 roku stał się członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Koszykówki w Elblągu. Przez okres czterech lat (1988 – 1992) pełnił funkcję wiceprezesa Kwidzyńskiego Klubu Sportowego Rodło. W 1993 staje się również członkiem Rady Kultury Fizycznej przy UM.
Działał prężnie jako trener, pod jego okiem wykształciło się wiele uzdolnionych sportowców. W latach 1964 – 1975 wgłębiał młodych adeptów w tajniki jakim jest lekkoatletyka, wychował Mistrzów Polski juniorów w skoku wzwyż. Wiele sukcesów odniósł z Kwidzyńskim Klubem Sportowym Rodło: wicemistrzostwo Polski juniorek młodych (1990), III miejsce w Polsce młodzików (1988), IV miejsce juniorek młodych (1985). Trener reprezentacji młodzików makroregionu pomorskiego (1995 – 1997) I, III i V miejsce. Pod koniec lat 90-tych postawił przytulny dom na Kaszubach, tam najważniejszą czynnością było wybudowanie boiska do bocce (w tej dyscyplinie sportu odnosił na terenie Kwidzyna wielkie sukcesy) i tablicy do kosza, swoje ukochanej dyscypliny sportu. W Jego ślady poszedł syn Michał. Ukończył AWF i także zajął się turystyką.
Andrzej Demidowicz zginął w wypadku samochodowym w 2007 roku. Miał 65 lat.

Opracowano na podstawie: kwartalnik "Schody Kawowe", materiały własne Pracowni Regionalnej, uzupełnił Wojciech Rybczyński.