Andrzej Błaszyński

Urodził się 26.02.1936 roku w Zubkowie koło Nowogródka (ZSRR). Ojciec Marian był nauczycielem szkoły wiejskiej. Do wybuchu wojny z rodzicami mieszka w Zubkowie. Ojciec jako oficer rezerwy piechoty został zmobilizowany w lipcu 1939 roku do Koronowa koło Bydgoszczy i pełnił służbę w armii „Pomorze”, z którą wycofuje się do Puszczy Kampinoskiej.
Andrzej Błeszyński podczas wojny przebywa z matką i bratem w Nowojelni koło Nowogródka, gdzie matka Wanda z domu Szeligowska pracuje jako nauczycielka w szkole powszechnej do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Podczas okupacji matka pracuje dorywczo przy różnych pracach fizycznych.
Z chwila wyzwolenia tych terenów przez Armię Radziecką wraz z matka i bratem w ramach repatriacji przybywa we wrześniu 1945 roku do Kwidzyna. Uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Ćwiczeń, która ukończył w 1948 roku. Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ukończył w 1952 roku, a studia na Politechnice Gdańskiej ukończył w 1958 roku. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Produkcyjnym Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie jako technolog. Zakład, w którym pracuje zmienia profil produkcji i nazwę na Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, w których powierzono mu obowiązki szefa produkcji, a od 1961 roku głównego konstruktora, a po pięciu latach obejmuje stanowisko głównego inżyniera. W tym czasie następuje modernizacja i rozbudowa zakładu, za którą był bezpośrednio odpowiedzialny.
W 1968 roku udziela się społecznie miedzy innymi w Miejskiej Radzie Narodowej MRN w Kwidzynie. Społecznie pełni obowiązki Zastępcy Przewodniczącego MRN do 1981 roku, jednocześnie w WRN w Elblągu jest w latach 1975-1979 radnym. W 1977 roku wstępuje do PZPR. Jako czynnik społeczny koordynował pracę MRN w Kwidzynie celem wypracowania optymalnych warunków dla zabezpieczenia życia i rozwoju miasta.
W 1977 roku obejmuje stanowisko Dyrektora Naczelnego Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej (ZEM) i na tym stanowisku pracuje do chwili obecnej. Od początku 1981 roku do połowy 1984 roku jest Przewodniczącym RMN w Kwidzynie. Okres wydarzeń sierpniowych 1980 roku nie spowodował załamania się pracy MRN jak również aktywności radnych. Zasadniczy wpływ na to miała pełna samodzielność poszczególnych komisji rady opierających się na zaangażowaniu poszczególnych radnych z jego udziałem.
Z chwila utworzenia w 1970 roku Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej jest członkiem tego towarzystwa. W 1983 roku uchwałą MRN w Kwidzynie powołany został na Przewodniczącego Komitetu Obchodów 750-lecia miasta Kwidzyna.

Opracowano na podstawie materiałów własnych pracowni regionalnej - relacji ustnej A. Błaszyńskiego spisanej przez R. Mechlińskiego.