Zygmunt Pieńkowski
s. Franciszka

ur. 12 III 1927 w Wołkowysku (woj. białostockie)

Przebieg kariery zawodowej:
3 I 1947 Wartownik PUBP w Sztumie.
1 VII 1947 Młodszy referent PUBP w Sztumie.
1 X 1947 Młodszy referent Referatu V PUBP w Sztumie.
1 IX 1948 Referent Referatu V WUBP w Gdańsku.
1 IX 1949 Słuchacz Rocznej Szkoły Oficerskiej Centrum Wyszkolenia MBP.
1 VIII 1950 Starszy referent w Kierownictwie PUBP w Sztumie.
1 VI 1951 Zastępca Szefa PUBP w Sztumie.
15 I 1952 Szef PUBP w Kwidzynie.
10 IV 1952 Kierownik Referatu Ochrony Stoczni Gdańskiej Wydziału IV WUBP
w Gdańsku.
1 III 1953 Szef Obiektu nr 16 w Stoczni Gdańskiej WUBP w Gdańsku.
1 IV 1955 Do dyspozycji Kierownictwa WUds.BP w Gdańsku.
19 V 1955 Kierownik Sekcji 1 Wydziału V WUds.BP w Gdańsku.
1 IV 1956 Starszy oficer operacyjny Sekcji 1 Wydziału V WUds.BP w Gdańsku.
1 X 1956 Starszy oficer operacyjny Sekcji 3 Wydziału V WUds.BP w Gdańsku.
31 XII 1956 Zwolniony (na własną prośbę - motywuje to chęcią nauki w Zaocznym Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku).

Awanse: kapral (1948), plutonowy (1949), chorąży (1950), podporucznik (1952), porucznik BP (1954).

Wykształcenie:
(do) 1939 Ukończył 5 klas Szkoły Powszechnej w Wołkowysku.
1939-1941 Zaliczył 5 i 6 klasę „dziesięciolatki" w Wołkowysku.
(po) 1945 Zaliczył 2 klasy Gimnazjum w Sztumie.

Odznaczenia, nagrody:
1954 Nagroda min. BP Radkiewicza - zegarek „Fortis".
1954 Srebrny Krzyż Zasługi.
1955 Premia pieniężna.
1975(?) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Kary:
1951 Dwukrotna nagana (w tym jedna z „ostrzeżeniem na przyszłość").
1954 „Nagana za rozluźnienie dyscypliny".

Fragmenty dokumentów:

„Prośbę swą motywuję chęcią pracy dla wspulnej idei demokratycznej."
Podanie Z. Pieńkowskiego do WUBP w Gdańsku, 1946 r.

„Do obecnej rzeczywistości [matka Pieńkowskiego] jest ustosunkowana negatywnie jak również do ZSRR. Jest klerykalna. Syna Zygmunta wyrzekła się z powodu że wstąpił do Organów Bezp. Zięcia swego nienawidzi z powodu że należy do PZPR".
Kontrola specjalna, 1949 r.

„Był karany po linii partyjnej naganą za tchórzostwo, t.j. w czasie wyjazdu na przepustkę ulegając psychozie plotkarzy, jakoby na pociąg miał być dokonany napad schował do buta legitymację partyjną i służbową".
Charakterystyka słuchacza Centrum Wyszkolenia MBP, 1950 r.

„[...] w domu [Pieńkowskiego] na ścianie wiszą jeszcze obrazki święte i krzyż. Na moje zapytanie czy jeszcze wierzy w te obrazki, tłumaczył się, że żona jego jeszcze wierzy. [...] z powodu młodego wieku jest jeszcze [...] pod wpływem żony - która jest o kilka lat starsza od niego - i dlatego też obawia się przychodzić później do domu jak godzina 20:00".
Charakterystyka służbowa, 1951 r.