Wywiad z burmistrzem Celle 1996 r.

http://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​t​i​m​e​_​c​o​n​t​i​n​u​e​=​3​&​v​=​M​Y​L​A​G​A​I2fZs